เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
โดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

  ๑) ร่วมไว้อาลัยจากการจากไปของ นายกิตติชัย สุดนอก  (น้องแซม)
      พลทหารที่เคยประจำการ ณ อำเภอโนนศิลา
๒) ร่วมงานอุปสมบท บุตรชายขิงนางวรรทอง อาสาสมัครเกษตร
     บ้านกุดหลง ตำบลบ้านหัน
๓) ร่วมการถ่ายทำรายการ เกษตรสร้างชาติ ซึ่งเป็นรายการทางช่อง ๙
    ซึ่งมาถ่ายทำเรื่องราวของ กลุ่ม Young  smart farmer .ณ บ้านหนองแวง
    ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา  จัวหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค   นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ    จพง.ธุรการ

 

17 พฤษภาคม 60 15:11:41