เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ และคณะ  ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกร เครือข่ายแปลงใหญ่ โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา กล่าวต้อนรับ และนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา กล่าวรายงานการดำเนินงานในเขตพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอโนนศิลา ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเก่าน้อย ม.๓ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค   นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุข    จพง.ธุรการ

 

8 พฤษภาคม 60 13:54:40