เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๕  เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดย นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมงานการประกวดหมู่บ้าน "บ้านสวย เมืองสุข ระดับภูมิภาค" ณ  บ้านหนองหว้า ม.5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา  แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

19 เมษายน 60 14:43:06