เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอโนนศิลา  พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  จัดอบรมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ       จพง.ธุรการ

 

 

29 มีนาคม 60 11:33:10