เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  -ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์นี้
๒.มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ตามโครงการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่และ การเกษตรยั่งยืน ปี ๖๐ เกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
      ๑. เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๒๐ ชุด
      ๒. ขนุนพันธุ์ดี จำนวน ๓๐ ต้น
      ๓. ฝรั่งพันธุ์ดี จำนวน ๓๐ ต้น
      ๔. มะม่วงพันธุ์ดี จำนวน ๓๐ ต้น
      ๕. มะนาวพันธุ์ดี จำนวน ๓๐ ต้น
      ๖. มะพร้าวน้ำหอมจำนวน ๓๐ ต้น
๓. ร่วมบริจาคและให้กำลังใจกับประชาชนอำเภอโนนศิลา ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร สุขกะ      พจง.ธุรการ

 

28 มีนาคม 60 16:18:24