เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง  เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า บ้านศรีสง่า ม.๒  ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว   กรรณิกา แก้วนาค   นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร สุขกะ          จพง.ธุรการ

 

24 มีนาคม 60 10:49:34