เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา แก้วนาค และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ เข้ารับกานอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน
GAP เชิงลึก ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเดอะเลคโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

16 พฤศจิกายน 61 11:27:15