เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
ร่วมต้อนรับนายอำเภอโนนศิลา นายอดิเรก ใหม่มงคล ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิตพร สุขกะ จพง.ธุรการ

16 พฤศจิกายน 61 11:22:49