เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สนง. เกษตรโนนศิลา. นำโดยนายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมบริจาคพัดลม
ในงานเทศกาลไหมนานาชาติกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผุกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ปี 2561จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

8 พฤศจิกายน 61 09:37:03