เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 ตุลาคม 2565

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 ตุลาคม 2561

นายสมยศ ตุ้มทองเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงาน
โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนตำบลโนนศิลา และออก
ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

8 ตุลาคม 61 10:30:27