เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 ตุลาคม 2561

นายสมยศ  ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ น.ส.ศิวพร แสนสุทธวิจิตร
นวส.ชำนาญการ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลหนองปลาหมอ
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

5 ตุลาคม 61 11:03:26