เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เวลา. 13.30 น.  นายสมยศ. ตุ้มทอง. เกษตรอำเภอโนนศิลา. ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมศิลาทอง.  โดยมีนายชนาวุช คุณวุฒิ
ปลัดอาวุโสอำเภอโนนศิลาเป็นประธานในการประชุม

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

8 ตุลาคม 61 16:00:08