เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย สปป.ลาว รับมอบโดยนายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช นายอำเภอโนนศิลา
เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดขอนแก่นต่อไป

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

 

2 สิงหาคม 61 15:49:35