เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2561

เวลา 09.30 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอโนนศิลา ประจำเดือนสิงหาคม โดยเกษตรอำเภอโนนศิลา มีวาระแจ้งที่ประชุมดังนี้
1. เกษตรอำเภอกล่าวขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้นำเกษตรกรมาร่วมงานวันคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
2. แจ้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

 

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

2 สิงหาคม 61 15:46:46