เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

เวลา 07.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

2 สิงหาคม 61 15:39:53