เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 เมษายน 2561                                

เวลา10.00 นนางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา
ได้มอบหมายให้ น.ส ศิวพร แสนสุทธวิจิตร และ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ
ประชุมประธานกลุ่มส่งเสริมตามระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่ อำเภอโนนศิลา ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559-2561  จำนวน15 แปลง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่ม
ปี 2561 พร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมตามระบบนาแปลงใหญ่ระดับอำเภอ
โนนศิลาปี 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

10 เมษายน 61 14:51:43