เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 เมษายน 2561

เวลา  15.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ทุกท่านได้รดน้ำขอพรจาก
นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา เนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ (ปีใหมไทย) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

9 เมษายน 61 20:42:35