เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 เมษายน 2561

เวลา13.30 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิา
พร้อมด้วย น.ส ศิวพร แสนสุทธวิจิตร นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ
ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการ
เกษตรระดับอำเภอOperation( OT) อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2561
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน11 ราย และมีนายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช
นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดประชุม หลังจากเสร็จประชุมได้มีคณะกรรมการ OT
พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอทุกคน ได้รดน้ำขอพรท่าน นายอำเภอโนนศิลา
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี2561 ที่หอประชุม ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนศิลา

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

9 เมษายน 61 20:35:27