เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันทึ่ 9 เมษายน.2561                                           

เวลา 10.00 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา
ได้เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ณ ห้องประชุมศิลาทอง ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา
จ.ขอนแก่น โดยมี ผกก.สภ.โนนศิลา ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท
และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การรณรงค์
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 และมี นายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช
นายอำเภอโนนศิลา /ผอ.ศปถ.อ.โนนศิลา เป็นประธานในการประชุม ที่หอประชุมศิลาทอง.

จัดทำโดย ฐิติพร สุขกะ จพง.ธุรการ

9 เมษายน 61 20:30:31