เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 เมษายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น นางณัฐนันท์  อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งอำเภอโนนศิลา
มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ฐานะวัน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
ร่วมกับคณะทำงานจัดทำเวทีประชาคมตำบลบ้านหัน  เวทีที่ 2 ภายในกรอบหลัก
ในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้แก่
     -วิเคราะห์แนวทางและปัญหาความต้องการจากเวทีที่ 1
     -สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
     -รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย
    - รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
    - รู้กลไกการบริหารราชการ
ที่ศาลาการเปรียญ หมู่12 บ้านหนองแวงน้องต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น                                                 
@ และ เวลา 14.00 น ณ.ศาลาการเปรียญ หมู่ 13 บ้านหนองทุ่ม   ต.บ้านหัน
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

จัดทำโดย  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ
 

9 เมษายน 61 16:13:34