เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561        

 1.เวลา 9.00 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ
โนนศิลา ได้มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน น.ส กรรณิกา แก้วนาค
นวส.ปฎิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ตามระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่
จิ้งหรีด ที่หมู่11 บ้านหนองไฮ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลาจ.ขอนแก่น เพื่อ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร.                                    

2.เวลา 9.30 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ
โนนศิลา ได้มอบหมายให้ น.ส ศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ
เข้าร่วมงานกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนศิลาและ กับราษฎรบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหันทำพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน
และสมทบเงินทุนศรัทธาจากราษฎรได้เงินสมทบจำนวน 2,800 บาท
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 10,800 บาท

ภาพ/ข่าว ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

12 กุมภาพันธ์ 61 12:37:05