เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่  7 กุมภาพันธ์  2561              

เวลา 10.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตร
อำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย น.ส ศิวพร แสนสุทธิวิตร นวส.ชำนาญการ
นายพีระพงษ์ ฐานะวัน น.ส กรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย
น.ส ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ น.ส พีรดา มะสีกา ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร
บ้านสระบัว หมู่ 6 ต.โนนแดง อ.โนนศิลาจ.ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมเยียน
นายสุครีบ เภาแดง ,นายนิพนธ์ ชินสอน และนายแสงจันทร์ ชาปัญญา
เป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และแปลงใหญ่ข้าว
ที่ปลูกหอมแดงจำนวน 3 ไร่ปลูกกระเทียม 1 ไร่ ปลูกผักชีและคื่นฉ่าย 1 ไร่
และทุ่งปอเทืองกำลังออกดอกสวยงามจำนวน 15ไร่ เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ใน
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  ฐิติพร สุขกะ  จพง.ธุรการ

 

12 กุมภาพันธ์ 61 12:29:25