เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี60

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00น นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ และนายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี60 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว  อัฐพล แก้วหานาม  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ        จพง.ธุรการ

 

26 กันยายน 60 13:08:13