เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น นายอัฐพล แก้วหานาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ได้ทำการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ดูแลเห็ด โครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำบลเปือยใหญ่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยก้อนเห็ดเริ่มให้ผลผลิตแล้ว

ภาพ/ข่าว  อัฐพล แก้วหานาม  นวส.ชำนาญการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ      จพง.ธุรการ

 

26 กันยายน 60 13:00:39