เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดพิธีเปิดตัวโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนโนนแดง
เวลา 14.00 น. เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนตำบลโนนศิลา
 โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนตำบลโนนศิลา

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุจกะ   พงจ.ธุรการ

 

 

 

3 สิงหาคม 60 11:17:54