เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เพื่อพิจารณา เรื่อง เร่งด่วน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันจันทร์ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
เพื่อพิจารณา เรื่อง เร่งด่วน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และงานอบรมด้านต่าง ๆ
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง.ธุรการ

 

29 มิถุนายน 60 11:36:02