เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 และโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ปี ๒๕๖๐ และโครงการนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ จากนั้นได้มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดข้าวเหนียว กข6 พันธุ์ดี แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ท่านนายอำเภอโนนศิลา ท่าน รุจน์ รังษี เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว  กรรณิกา แก้วนาค  นวส.ปฏิบัติการ

จัดทำโดย  ฐิติพร  สุขกะ   จพง. ธุรการ

 

20 มิถุนายน 60 14:49:33