เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันพฤหัสบดีที่18 มกราคม พ.ศ 2561 ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันพุธที่17 มกราคม พ.ศ 2561 1.น...

ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่รับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์ โดย บริษัท สำเภาทอง กทม.มาเปิดจุดรับซื้อที่(สหกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันจันทร์ที่15 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา08.30น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการเกษต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 12 ม.ค 2561 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส.ชำนาญการ รักษาการใน ตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา ได้มอบหมายให้ น.ส ศิวพร แส...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้ วันที่11-12 มกราคม 2561 1. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการเกษตรอ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลามีดังนี้ วันที่ 10 มกราคม 2561 1.เวลา9.00 น นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลามีดังนี้ วันที่ 9 มกราคม 2561 1.เวลา10.00 น นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษ...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันจันทร์ที่ 8 ม.ค 2561 เวลา10 .00 น นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา ประชุมประจำเดือนมกราคม 25...

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน46 หมู่บ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561 มีดังนี้ เวลา 12.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย น...

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 มีดังนี้ เวลา 10.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา ร่ว...