เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นาย พีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ ประจำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ออกติดต...

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมข้าราชการพร้อมพนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒ...

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมเปิดอบรมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดกา...

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตอำเภอโนนศิลา ได้จัดอบรมโคางการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ...

๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดย นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ...

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาโดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ได้รับมอบแมลงช้างปีกใสจา...

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนศิลา พร้...

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ -ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์นี้ ๒.มอบปัจ...

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะ...

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดประชุม WM พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาเพื่...