เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา15/1/2562 -นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 14 มกราคม 2562

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 14 มกราคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 1) เวลา 10.00 น. นายสมยศ ตุ้มทองเกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมงาน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอช...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 11 มกราคม 2562

นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมวิเคราะห์จัดเวทีทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล ณ ศาลาวัดบ้านหนองไฮ ตำบลบ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 11 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1)นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ให้นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 มกราคม 2562

นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร เป็นวิทยากรอบรสมาชิกกลุ่มบ้านสตรีตำบลหนองปลาหมอ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ค. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 มกราคม 2562

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการระบบส่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 มกราคม 2562

10 มกราคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1)นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 9 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมวิเคร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 มกราคม 2562

เวลา. 13.30 น. นายสมยศ. ตุ้มทอง. เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตรนวส.ชำนาญการเข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราค...