เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายชินกร แก่นคง ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโนนศิลา เป็นประธานประชุมคณะกร...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

วันที่16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะทำงานติดตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุดตำบลหนองปลาหมอนำโดย นายชินกร แก่นคง ประธานคณะทำงานพร้อมคณะออกติดตามกา...

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 สิงหาคม 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบปัจจัยการผลิต โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จังหวัดขอนแก่...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน และ นางสา...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ชุมชนตำบลบ้านห้น อำเภอโนนศิลา จัดงานเปิดตัวโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของชุมชนตำบลบ้านหันทั้ง 2 ชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้า...

ภาะกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.000 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบา...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.000 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา จัดพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพร...

โครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ2560 โดย อบต. หนองปลาหมอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ดังนี้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็น.นางสาวศ...

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 20 กรกรฏาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส...

จัดอบรมการทำบัญชีโครงการฯ และพิธีลงนามในสัญญายืมเงิน โครงการ 9101

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ดังนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา เวลา 9.00น. การจัดการอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 โดยมีตัว...