เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 8 วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 23 ตุลาคม 2562  -​ นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา คณะเจ้าหน้าที่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 7 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา 21 ตุลาคม 2562 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานต่างๆที่ได้รับ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 6 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16/10/2562 -นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันกำจัดโรคใบด่างใน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด ออกสำรวจและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไหม้ข้าว ณ พื้นที่อำเภอโนนศิลา จ.ขอนแ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาวันที่ 13 ตุลาคม 2562 : นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา ร่วมในพิธีทำบุ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2562 1) นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 26 กันยายน 2562 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ได้จัดอบรม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ ได้จัดอบรม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 17 วันที่ 11 กันยายน 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 11/9/2562 1) นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา จัดประชุมคณะกรรมการ กชภอ. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 16 วันที่ 11 กันยายน 2562

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ร่วมต้อนรับ นายสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ...