เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา น.ส กรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลเปือยใหญ่ พร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 1. นายสมยศ ต้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงาน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่5กันยายน2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การรับมอบข้าวสาร ณ บมจ.ไทยเอ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 กันยายน 2561 1. เวลา. 09.30 นายสมศ. ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเดือนกันยา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 กันยายน 2561 มีดังนี้

ันที่ 2 กันยาน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมสร้า...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 25 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมส...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.อำเภอโนนศิลา ณ สนามกีฬาที...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1) เวลา 9.00 น.นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตปร...