เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากร

 

 

 

 

อัตรากำลัง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

นางณัฐนันท์  อุทัยชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอโนนศิลา
(093 3261650)

 

 

   

นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลโนนศิลา
(093 3261645)

 

(ตำแหน่งว่าง)


 

 

 


นายพีระพงษ์  ฐานะวัน
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลบ้านหัน
(093 3261643)

 

 

 


นางสาวกรรณิกา  แก้วนาค
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนแดง  ตำบลเปือยใหญ่
(095 6235988)

 

 

นางสาวฐิติพร สุขกะ
เจ้าพนักงานธุรการ
( 092 7717311)

 

 

นางสาวพีรดา  มะสีกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
( 083 9687637)

 

8 มีนาคม 61 18:33:32