popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประโยชน์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร......


 

              

 

ข่าวสารและกิจกรรม

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายอัฐพล แก้วหานาม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นาย พีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ปฏิบัติการ...

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมข้าราชการพร้...

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา ร่...

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตอำเภ...

๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา โดย นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอโนนศิลา และ นางสา...

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาโดยนางเพ็ญศรี มีทองหลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...