เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประจำเดือนกันยายน 2562

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 8 วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 23 ตุลาคม 2562  -​ นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมเจ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 7 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา 21 ตุลาคม 2562 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น ประชุมป...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 6 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16/10/2562 -นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด ออกสำรวจและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ได้รับ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาวันที่ 13 ตุลาคม 2562 : นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมคณะเจ้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 3 ตุลาคม 2562 1) นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่ว...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา