เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ นางสาวกรรณิกา แก้วนาค ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 พฤศจิกายน 2561 1. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา แก้วนาค นวส.ชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์ โ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สนง. เกษตรโนนศิลา. นำโดยนายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมบริจาคพัดลม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติกาลไห...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร นวส.ชำ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา