เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561/62

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  แจ้งเกษตรกรที่ต้องการมาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกข้าว 15 - 60 วัน
2.  อกม. ช่วยจัดเก็บข้อมูล  1 กรกฏาคม ถึง 30 สิงหาคม 2561

 

           

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

เวลา9.00 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่22 ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

เวลา14.00 น. นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ ฐานะวัน น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

.เวลา9.30.00 น.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ น.ส.ศิวพร แสนสุทธว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันจันทร์ที่ 21 พฤษภา...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

  

     แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา            องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา