เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 9 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 8 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าห...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา พรมชินวงค์ น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโนนศิลา ให้การต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้ว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 4 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าประช...

more...

การเตือนการระบาด

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา