เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 15 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา15/1/2562 -นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 14 มกราคม 2562

นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 14 มกราคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 1) เวลา 10.00 น. นายสมยศ ตุ้มทองเกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมงาน ซึ่งสำนั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 11 มกราคม 2562

นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมวิเคราะห์จัด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 11 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1)นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา ให้นางสาวรัชดาภ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 10 มกราคม 2562

นางสาวศิวพร แสนสุทธวิจิตร เป็นวิทยากรอบรสมาชิกกลุ่มบ้านสตรีตำบลหนองปลาหมอ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษต...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา