เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา น.ส กรรณิกา แก้วนาค นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการเสร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 17 กันยายน 2561 1. นายสมยศ ต้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมคณ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 5 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่5กันยายน2561 นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลาได้รับมอบหมายใ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 กันยายน 2561 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 4 กันยายน 2561 1. เวลา. 09.30 นายสมศ. ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 2 กันยายน 2561 มีดังนี้

ันที่ 2 กันยาน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุทธวิ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา วันที่ 25 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ ตุ้มทอง เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้ นางสาวศิวพร แสนสุท...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

        

     แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา      องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร
(Filed Day)