เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น. นางสาวรุจิรา พรมชินวงค์ นวส.ปฏิบัติการ ออกตรวจแปลงมันสำปะหลัง เกษตรกร หมู่ 5 ตำบลหนอ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 14.30 น. นางสาวรุจิรา พรมชินวงค์ นวส.ปฏิบัติการ ติดตามแปลงผักปลอดภัยโครงการปิดทองหลังพระ หมู่ที...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 5 วันที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ประ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช เกษตรอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมเป็นพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2565

เวลา 14.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช เกษตรอำเภอโนนศิลา มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ฐานะวัน นวส.ชำนาญการ ประช...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2565

เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช เกษตรอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา ร่...

more...

more...

more...

 

 

วิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา

   

     


 
 

 

 

 

แนะนำ ศพก.อำเภอโนนศิลา 

องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตร (Filed Day) 

โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

เห็ดเงินล้านสร้างฝัน
สนง.เกษตรอำเภอโนนศิลา

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง อำเภอโนนศิลา